Dom za penzionere
i stara lica „Kuća Dobra Despotović“

Dom za penzionere i stara lica “Kuća Dobra Despotović” osnovan je 12.07.2007.godine rešenjem nadležnog Minstarstva za socijalnu zaštitu. Smešteni smo u seoskom ambijentu, 9.km smo udaljeni od centra Valjeva. Povezani smo razvijenom putnom mrežom, imamo svu potrebnu infrastrukturu, prostorne i druge uslove za smeštaj korisnika.

Korisnici

Naši korisnici su odrasle i starije osobe, koje žele boravak u domu, kao i oni, koji zbog starosti, bolesti ili porodičnih prilika nije moguće zbrinuti u okviru porodice. Odnosno, korisnici našeg Doma su odrasla i starija lica svih stepena zavisnosti, kojima je potrebna stalna nega, nadzor i podrška u zadovoljavanju egzistencijalnih i drugih potreba.

Usluge socijalnog rada

Stručni socijalni rad obuhvata  prijem korisnika i izradu individualnog plana zaštite (adaptacije) kroz upoznavanje sa navikama, željama i potrebama i mogućnostima  korisnika kroz individualni i grupni socioterapijski rad.

Društveni život

Posebna se pažnja poklanja društvenom životu naših korisnika. Jedna od najvažnijih aktivnosti je obeležavanje rođendana korisnika – proslava se organizuje korz zajednički rođendan poslednjeg dana u mesecu za sve rođene u tom mesecu. Tu očekuijemo i saradnju sa srodnicima.

Detaljnije

Zdravstvena nega

Cilj zdravstvene usluge u Domu „Kuća Dobra Despotović“ je očuvanje psihičkog, fizičkog i socijalnog potencijala stare osobe. Zdravastvena nega se realizuje kroz aktivnosti lekara i medicinskog osoblja (medicinske sestre i tehničari i gerontonegovateljice).

Lečenje i kontrola zdravstvenog stanja svakog korisnika realizuje se kroz davanje propisane terapije, sasniranje i nega manjih povreda, kontrola vitalnih funkcija (krvni pritisak, temperature, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti, i dr). Posebno se zdravstveni radnici angažuju na suzbijanju dekubitusa, nepokretni korisnici se stalno okreću i masiraju, ukoliko se pojavi dekubitus, redovno se tretira.

Detaljnije

Usluga smeštaja sa adekvatnom stručnom negom
psihosocijalnom podrškom i dodatnim sadrzajima, u prijatnom okruženju