Aktuelnosti

I ove godine obeležen Dan starih

Prvi oktobar se obeležava kao Dan starih. Tog dana i stariji i oni čiji je posao da o njima brinu ukazuju na položaj, ulogu i značaj tih ljudi u društvu, ali i važnost međugeneracijske solidarnosti.

Svaka četvrta osoba u Srbiji starija je od 60 godina. Oni, kao i svi ostali imaju pravo na pristojne uslove života bez diskriminacije, na jednak pristup svim uslugama, zdravstvenu zaštitu, sigurnu egzistenciju.