Kuća dobra Despotović

Ustanova socijalne zaštite – Dom za penzionere i stara lica

Adresa

Popučke bb, Valjevo

Telefoni

014/283-894, 014/283-598;
064/64-30-786, 064/64-30-789;

E-mail

kucadobra@yahoo.com
www.kucadobradespotovic.rs

Kontakt formular

Lokacija na mapi