Aktuelnosti

Licenca ministarstva

Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavnaje, boračka i socijalna pitanja br. 022-02-00057/2016 od 23.02.2017.godine Dom je doio licencu za rad na 6.godina.