Lokacija

Popučke bb, Valjevo

Telefoni

014/283-894;
064/64-30-786;

E-mail

kucadobra@yahoo.com

Dom pruža uslugu smeštaja sa adekvatnom stručnom negom, psihosocijalnom podrškom i dodatnim sadržajima, u prijatnom okruženju – kroz individualni pristup svakom korisniku.

Dom za penzionere i stara lica “Kuća Dobra Despotović” osnovan je 12.07.2007.godine rešenjem nadležnog Minstarstva za socijalnu zaštitu.

Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavnaje, boračka i socijalna pitanja br. 022-02-00057/2016 od 23.02.2017.godine Dom je dobio licencu za rad na 6 godina.

Smešteni smo u seoskom ambijentu, 9.km smo udaljeni od centra Valjeva. Povezani smo razvijenom putnom mrežom, imamo svu potrebnu infrastrukturu, prostorne i druge uslove za smeštaj korisnika.

Korisnici

Naši korisnici su odrasle i starije osobe, koje žele boravak u domu, kao i oni koje ih zbog starosti, bolesti ili porodičnih prilika nije moguće zbrinuti u okviru porodice. Odnosno, korisnici našeg Doma su odrasla i starija lica svih stepena zavisnosti, kojima je potrebna stalna nega, nadzor i podrška u zadovoljavanju egzistencijalnih i drugih potreba.

Usluge

Obezbeđujemo visok standard usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i to:

  • Usluge socijalnog rada

  • Smeštaj

  • Ishrana
  • Lečenje i medicinska nega

  • Lična higijena i higijena prostora

  • Radno okupacione i kulturno zabavne aktivnosti