Dom za penzionere i stara lica “Kuća Dobra Despotović”

Svrha usluge smeštaja u Našem Domu je zadovoljavanje indivudalnih potreba odraslih i starih lica koja imaju teškoće u samostalnom funkcionisanju a kojima se u okviru institucije može obezbediti potpunija podrška i uslovi za zadovoljavanje svakodnevnih potreba.

Nudimo smeštaj za korisnike svih stepena zavisnosti   (pokretni, polupokretni i nepokretni). Boravak može biti trajan, privremen ili povremen.

Obezbeđujemo visok standard usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i to:

 • Usluge socijalnog rada

 • Radno okupacione i slobodne aktivnosti

 • Smeštaj
 • Ishrana

  • Lečenje i medicinska nega
  • Lična higijena i higijena prostora

  • Kulturno-zabavne aktivnosti, i dr.

  Usluge socijalnog rada

  Stručni socijalni rad obuhvata procedure koje se realizuju kroz prijem korisnika, procenu njegovog stanja i potreba, kao i izradu individualnog plana zaštite (adaptacije), kroz upoznavanje sa navikama, željama, potrebama i mogućnostima svakog korisnika.

  Usluge socijalnog rada obezbedjuju i:

  • podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa drugim licima u okruženju, kroz razgovore sa socijalnim randikom koje će korisniku pomoći u bržem prilagodjavanju životu u ustanovi kao i lepši i ugodniji boravak;
  • podršku u održavanju kontakata sa prirodnom porodicom i drugim licima značajnim za korisnika.
  • Pomoć u ostvarivanju određenih prava iz oblasti socijalne i invalidsko-penzione zaštite, kao i saradnja sa drugim insitucijama sistema.
  • Organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika kroz sadržaje radno –okupacionih aktivnosti. Organizuju se tematske aktivnosti dva puta nedeljno (likovna i literalna radionica), a slobodno vreme svakog korisnika se realizuje u skladu sa njihovim interesovanjima, sposobnostima i željama (gledanje TV programa, ukrštene reči, novine, igranje društvenih igara i sl.)

  Radno okupacione i slobodne aktivnosti

  Radno okupacione aktivnosti kod korisnika pospešuju aktivaciju postojećih sposobnosti i znanja, čime bi se usporio proces starenja i poboljšalo opšte psihofizičko stanje. Organizuju se tematske aktivnosti dva puta nedeljno, (likovna i literalna radionica).

  Organizovanje slobodnog vremena je u skladu sa potrebama, interesovanjima i željama svakog korisnika (gledanje TV programa, ukrštene reči, novine, igranje društvenih igara i sl.). Svim korisnicima je na raspolaganju dvorište sa negovanom zelenom travom i puno cveća, staza sa rukohvatima sa obe strane. Ispod nadstrešnice koja štiti od sunca i kiše, su stolovi i stolice za odmor i razonodu.

  Smeštaj

  Naš Dom raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, i četvorokrevetnim komfornim sobama koje su opremljene svim potrebnim nameštajem  i koje su funkcionalno prilagođene korisnicima. Sobe su opremljenne televizorima i SOS tasterima  za poziv medicinskih  sestara ili negovateljica.Imamo i invalidska pomagala, hodalice, kolica i dr.

  Pored spavaonica u našem Domu  imamo i dnevni boravak sa trpezarijom koju koriste svi pokretni korisnici i oni koji mogu da se dovezu invalidskim kolicima.

  Ishrana

  Ishrana u Domu  koja se obezbeđuje korisnicima je u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem, potrebama, navikama, verskim ubeđenjima i sl.

  Potrebe starih ljudi u odnosu na pripremu hrane su različite i zavise od njihovog ukupnog stanja.

  Hrana se dobavlja preko službe keteringa i prilikom pripremanja hrane vodi se računa o lepom ukusu, estetskom izgledu servirane hrane i sl.

  Jelovnici se prave na mesečnom nivou. Ukupne dnevne potrebe za hranom rasporedjuju se u četiri obroka ( za dijabetičare 5 obroka). Postoje i prilagođeni jelovnici, pa se svakog dana obezbeđuju obroci: standardni obroci, obroci za dijabetičare, obroci za korisnikie koji jedu samo pasiranui hranu. Poštuju se i druge potrebe korisnika ( npr. u dane posta i sl.)

  Kafa ili čaj se obavezno služe ujutru i oko 11 časova pre podne, užina je između ručka i večere.

  Zdravstvena nega

  Cilj zdravstvene usluge u Domu „Kuća Dobra Despotović“ je očuvanje psihičkog, fizičkog i socijalnog potencijala stare osobe.

  Zdravastvena nega se realizuje kroz aktivnosti  lekara i medicinskog osoblja (medicinske sestre i tehničari i gerontonegovateljice).

  Lečenje  i kontrola zdravstvenog stanja svakog korisnika realizuje se kroz davanje propisane terapije, sasniranje i nega manjih povreda, kontrola vitalnih funkcija (krvnog pritiska, temperature, nivoa šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti, i dr.). Posebno se zdravstveni radnici angažuju na suzbijanju dekubitusa, nepokretni korisnici se stalno okreću i  masiraju, ukoliko se pojavi dekubitus, redovno se tretira.

  Pored svega navedenog, naš  Dom ima dobru saradnju sa  Službom hitne pomoći, Domovima zdravlja, Valjevskom bolnicom  I dr. Imamo dobru saradnju sa specijalistima svih profila koji su spremni da uslugu korisniku pruže u Domu.

  Posebna pažnja se posvećuje denmentnim osobama i njihovoj bezbednosti.Direktan i neprekidni nadzor obezbeđen je u celom objektu a uređenje prostora eliminiše mogućnost povređivanja i samopovređivanja.

  U cilju očuvanja  i poboljšanja pokretljivosti korisnika,obezbedjuju se usluge fizioterapeuta  na zahtev korisnika ili njihovih srodnika, koji tu uslugu i finansiraju.

  Propisanu terapiju i pelene obezbeđuju srodnici.

  Dom ima registrovanu ambulantu po propisima iz zdravstvene zaštite koja je opremljena osnovnom medicinskom opremom za obavljanje primarne zdravstvene zaštite.

  Lična higijena i higijena prostora

  Nega korisnika  je svakodnevna i kontinuirana. Redovno se sprovodi  jutarnja i večernja toaleta za nepokretne korisnike. Kupanje je jedanput nedeljno, a po potrebi i češće. Šišanje, friziranje i usluge pedikira planiraju se u dogovoru sa korisnikom. Za osobe muškog pola redovno brijanje. Pranje i održavanje ličnog rublja, garderobe, posteljnog rublja i peškira obavlja se u domskoj vešernici a higijena prostora  u sobama i zajednickim prostorijama svakodnevno.

  Kulturno-zabavne aktivnosti

  Posebna se pažnja poklanja društvenom životu naših korisnika.

  Jedna od najvažnijih aktivnosti je obeležavanje rođendana korisnika  –  proslava se organizuje kroz zajednički rođendan poslednjeg dana u mesecu za sve rođene u tom mesecu. Tu očekuijemo i saradnju sa srodnicima.

  Kreativne radionice se organizuju dva puta nedeljno za sve korisnike koji imaju interesovanja, sposobnosti i mogućnosti da se uključe.

  Aktivno se obeležavaju verski praznici (Božić i Uskrs) a posebno se organizuje proslava Slave Doma – Sv. Arhanđel Gavrilo. U saradnji sa srodnicima uključujemo se u obeležavanje krsne slave svakog korisnika.

  Obeležava se Međunarodni dan starih 1. oktobar, 8. mart – Dan žena i drugi prigodni praznici.